Tehnički materijali

Studijski program: INI DRS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 3 + 1 + 1

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Aleksandra Boričić

Imejl: aleksandra.boricic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 116

Termin konsultacija: Utorak 12:00 – 14:00

Asistent:

Jelena Bijeljić

Imejl: jelena.bijeljic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Četvrtak 12:00 – 13:00

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Primer ispitnog blanketa (januar 2016.)