Tehnički materijali

Studijski program: INI DRS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 3 + 1 + 1

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Aleksandra Boričić

Imejl: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 116

Termin konsultacija:

Asistent:

Gordana Jović

Imejl: gordana.jovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija:

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Primer ispitnog blanketa (januar 2016.)