Технички системи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Милан Николић

Имејл: milan.nikolic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: