Техничко цртање

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 1 + 2

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Среда 11:00 - 12:00

Асистент:

Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Понедељак 09:00 - 10:00

Резултати колоквијума