Tehničko crtanje

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 1 + 2

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Miloš Ristić

Imejl: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija:

Asistent:

dr Milan Pavlović

Imejl: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija:

Rezultati kolokvijuma