Техничко цртање

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Среда 11:00 - 12:00

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Резултати колоквијума