Техничко цртање

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Станковић

Имејл: milan.stankovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Резултати колоквијума