Технике бежичног преноса

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Срђан Јовковић

Имејл: srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 11:00 – 12:00

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Уторак 10:00 - 11:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита