Технике спајања делова

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Среда 11:00 - 12:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита