Технологија рада ЦОВ

Студијски програм:

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита