Технологије прераде отпада

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Александра Боричић

Имејл: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 116

Термин консултација: Уторак 12:00 – 14:00

Асистент:

Јелена Бијељић

Имејл: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 12:00 – 13:00