Tehnologije prerade otpada

Studijski program: UPO

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 3 + 2 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Aleksandra Boričić

Imejl: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 116

Termin konsultacija:

Asistent:

dr Jelena Bijeljić

Imejl: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: