Телекомуникационе мреже

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Никола Секуловић

Имејл: nikola.sekulovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: