Теорија и регулисање саобраћајних токова

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Дејан Богићевић

Имејл: dejan.bogicevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Уторак 11:00 - 12:00

Асистент:

др Милан Станковић

Имејл: milan.stankovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Среда 14:00 - 15:00

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Предиспитни поени_2020.