Теорија ризика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 15:00 - 16:00