Теорија ризика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Мaтија Милошевић

Имејл: matija.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: