Терминали и паркирање

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Душан Радосављевић

Имејл: dusan.radosavljevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Уторак 13:00 – 14:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита