Termoenergetika

Studijski program: INI ZŽS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Aleksandra Boričić

Imejl: aleksandra.boricic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 116

Termin konsultacija: Utorak 12:00 – 14:00

Asistent:

dr Biljana Milutinović

Imejl: biljana.milutinovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Utorak 12:00 – 13:00