Управљање биоразградивим отпадом

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита