Управљање индустријским отпадом

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00