Управљање квалитетом производње

Студијски програм:

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Никола Костић

Имејл: nikola.kostic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: