Управљање одржавањем хидрауличких и пнеуматских система

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: