Управљање отпадом

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

II колоквијум
I колоквијум

Резултати испита

III испитни рок