Upravljanje otpadom

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Biljana Milutinović

Imejl: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: