Управљање пројектима

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Понедељак 13:00 – 14:00

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00