Урбана екологија

Студијски програм: КОИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 4 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита