Урбанистичко планирање

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12: 00 – 13:00 / Уторак 10:00 – 11:00