Урбанистичко планирање

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Петак 16:00 - 17:00, Уторак 10:00 - 11:00