Urbanističko planiranje

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: VI

Broj časova: 3 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Aleksandra Marinković

Imejl: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: