Уводни принципи заштите животне средине

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00