Uvodni principi zaštite životne sredine

Studijski program: ZŽS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 3 + 2 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Anica Milošević

Imejl: anica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Četvrtak 14:00 – 15:00

Asistent:

Natalija Tošić

Imejl: natalija.tosic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Sreda 10:00 - 11:00