WEB дизајн

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација:

Асистент:

Никола Вукотић

Имејл: nikola.vukotic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: