WEB дизајн

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Среда 13:00 - 14:00

Асистент:

Јелена Николић

Имејл: jelena.milosavljevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: