Веб дизајн

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: