Veb dizajn

Studijski program: SRT

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Dejan Blagojević

Imejl: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 107

Termin konsultacija: Sreda 13:00 - 14:00