Веб програмирање

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: