Векторска графика

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Асистент:

др Наташа Савић

Имејл: natasa.savic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: