Zaštita podataka u komunikacionim mrežama

Studijski program: KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 2 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Mirko Kosanović

Imejl: mirko.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 103

Termin konsultacija: Ponedeljak 10:00 - 11:00

Asistent:

Nikola Vasić

Imejl: nikola.vasic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 104

Termin konsultacija: Sreda 12:00 - 13:00