Заштитно кодовање

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Никола Секуловић

Имејл: nikola.sekulovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Уторак 10:00 - 11:00