Завршни мастер рад

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 0 + 0 + 6

Број ЕСПБ: 10

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита