Завршни рад

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 0 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита