Завршни рад

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: + +

Број ЕСПБ: 6

Професор:

– Select –

Имејл: x@x.com

Телефон:

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита