Завршни радови и инсталације

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: