Завршни радови и инсталације

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 10:00 – 11:00

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: