PRIJAVA ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

Prijava ispita u oktobarskom  ispitnom roku na osnovnim i master strukovnim studijama za školsku 2020/2021. godinu je od 6. do 7. septembra 2021. godine. Ispiti se prijavljuju onlajn na sledećem linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs.

Prilikom prijave ispita student je u obavezi da tačno upiše poziv na broj na uplatnici koji može videti na svom  nalogu u delu finasije (Peronalni poziv na broj) i izvrši uplatu dan pre prijave ispita (tj. najkasnije morate izvršiti uplatu 06.09.2021.godine do 15 časova) da bi Vaša uplata bila na vreme evidentirana.

Prijavu ispita možete izvršiti do 7. septembra 2021. godine do 24h. Nakon toga ispiti se neće moći prijavljivati po regularnim cenama. Naknadna prijava ispita se može izvršiti najkasnije 24 časa pre ispita.