PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u školskoj 2020/2021. godini,  na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su 22., 23. i 24. jun 2020. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

svedočanstva svih razreda srednje škole,
diplomu o položenom maturskom ispitu,
dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj:  840-2111666-06, poziv na broj 02.,
kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.