ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Мастер струковне студије у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси (линк је активан): https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су од 5. до 7. јула 2021. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог струковног образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динарана жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив
    на број 02.

Сви кандидати заинтересовани за упис на 2. годину на студијским програмима Информационе технологије и системи и Друмски саобраћај и транспорт који су завршили специјалистичке студије подносе исту документацију као студенти за упис у 1. годину и прилажу диплому и додатак дипломи са основних студија и полажу пријемни испит.