PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE


Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Master strukovne studije u školskoj 2021/2022. godini, na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi (link je aktivan): https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su od 5. do 7. jula 2021. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv
    na broj 02.

Svi kandidati zainteresovani za upis na 2. godinu na studijskim programima Informacione tehnologije i sistemi i Drumski saobraćaj i transport koji su završili specijalističke studije podnose istu dokumentaciju kao studenti za upis u 1. godinu i prilažu diplomu i dodatak diplomi sa osnovnih studija i polažu prijemni ispit.