PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u drugom upisnom roku u školskoj 2020/2021. godini, na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su 24. i 25. septembar 2020. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj:  840-2111666-06, poziv na broj 02.,
– kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.