ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – 2. УПИСНИ РОК


Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Основне струковне студије у 2. уписном року у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање је  25. до 27. августа 2021. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.