ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријављивање кандидата: 25., 26. и 27. јун 2019. године од 8 до 14 часова у амфитеатру А3 (просторија 103 – 1. спрат).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената (НЕОВЕРЕНЕ), и то:

–  сведочанства свих разреда средње школе,

–  диплому о положеном матурском испиту,

–  доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на жиро рачун Школе број:  840-1758666-57, број модела  97, позив на број (одобрење)  94-126-100502041.

  кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.