Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u školsku 2018/2019. godinu

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike održaće se od 11. do 22. juna 2018. godine u vremenu od 16 do 20 časova.
Pripremna nastava traje 40 časova. Kandidati uz prijavu za pripremnu nastavu dostavljaju dokaz o uplati iznosa od 4.400,00 dinara na žiro račun Škole broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041. U navedeni iznos je uračunat informator sa urađenim zadacima za prijemni ispit koji kandidat dobija prilikom podnošenja prijave.
Obrasci prijava se nalaze u biblioteci Škole, prijave se mogu podnositi svakog radnog dana od 8 do 14 časova u biblioteci Škole.

Sve potrebne informacije za upis na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Nišu možete videti na adresi: http://upis.vtsnis.edu.rs.