Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u školsku 2022/2023. godinu


Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike održaće se od 13. do 24. juna 2022. godine u vremenu od 1615 do 2000 časova u prostorijama Odseka Niš.
Pripremna nastava traje 40 časova. Kandidati uz prijavu za pripremnu nastavu (formular za prijavu) dostavljaju dokaz o uplati iznosa od 2.000,00 dinara na žiro račun Akademije broj: 840-2111666-06, poziv na broj (odobrenje) 02-2022. Dokaz o uplati poslati na mejl: prijemninis@akademijanis.edu.rs.